Aktualności
2016-11-22
Andrzejki 2016
Taniec z balonem, "zegar przyszłej drogi życia", ciasteczka z sentencją czy "deszcz konfetti" to tylko niektóre z niespodzianek, które uatrakcyjniły zabawę andrzejkową w naszym Ośrodku. >>
 
2016-10-19
Teatr z Krakowa
Wszyscy lubią niespodzianki i my także. We wtorkowe popołudnie 18 października do naszego Ośrodka, z przygodami, przybyli artyści z samego Krakowa. W niebanalny sposób poprzez zabawne scenki i >>
 
O Zgromadzeniu
Zgromadzienie     Sióstr      Miłosierdzia    Św.
Wincentego a Paulo zostało założone 29 XI 1633r. w Paryżu przez Św.Wincentego a Paulo i Św. Ludwikę de Marillac. Siostry przybyły do Polski w 1652 roku, podejmując posługę wobec chorych, samotnych, głodnych, bezdomnych, sierot ...
Dziś, tak jak przed laty, staramy się nieśc miłośc i pomoc ludziom najbardziej potrzebującym, ponieważ "MIŁOŚC CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO PRZYNAGLA NAS", by służyc każdej ludzkiej niedoli.
"Pracować nad zbawieniem Ubogich to najważniejsze zadanie naszego powołania".
Zobacz: www.szarytki.pl
         Ośrodek jest niepubliczną placówką prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. Ośrodek jest przeznaczony dla chłopców i dziewcząt w wieku od 7 do 24 lat, którzy ze względu na niepełnosprawność intelektualną wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. Dzieci uczęszczają do pobliskiego Zespołu Szkół Specjalnych. Ośrodek pracuje przez cały rok i przez wszystkie dni tygodnia, zapewniając całodobową opiekę. Organizacja pracy w placówce jest dostosowana do organizacji roku szkolnego, w którym wychowankowie realizują obowiązek szkolny.

Cele i zadania ośrodka
 • Kształtowanie postaw wychowanków.
 • Wspieranie rozwoju fizycznego                    i umysłowego.
 • Rozwój w zakresie kultury osobistej i relacji społecznych.
 • Wspomaganie aktywności twórczej.
 • Przygotowanie do wykonywania prostych prac domowych oraz w zakresie samoobslugi.
Sposoby realizacji.
 • Codzienne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne podczas których stosowane są elementy metody: Sherborne, Dobrego Startu, Montesorii, Knila, Affoltera, integracji sensorycznej.
 • Zajęcia korekcyjno - wyrównawcze, sportowe prowadzone w kompletnie wyposażonych salach: rehabilitacyjnej i sportowej oraz w sali doświadczania świata.
 • Zajęcia kulturalno - rozrywkowe prowadzone w Sali Teatralnej i na placu zabaw.
 • Zajęcia kulinarne w specjanie przystosowanej kuchence, gdzie dzieci pod okiem wychowawców uczą się prostych prac domowych i samoobsługi.
 • Zajęcia w pracowni plastycznej rozwijające umiejętności i zainteresowania twórcze – prace prezentowane są w galerii Ośrodka.
Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do placówki:
 • Podanie do Dyrekcji Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie (wzór do pobrania)
     oraz załączniki do podania:
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • potwierdzenie zameldowania na pobyt stały
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego dziecka
Zobacz również:    www.pomagamy.waw.pl          
www.wolontariatszarytki.pl